Home | Local Time: 5:38 am

Lahore February Weather Averages

February Weather Averages for Lahore

High Temp23°C74°F
Low Temp11°C52°F
Avg Temp16°C61°F
Sunshine Hours86 hours 
Rainfall16.91 mm0.67 In
Rain days3 days 
Pressure1014 mb30 In

 

Lahore February Averages Year by Year

YearHigh TempLow TempAvg TempSunshine HoursRainfallRain daysPressure
200924°C / 75°F12°C / 53°F17°C / 62°F100 hours5.50 mm / 0.22 In1 days1014 mb / 30 In
201022°C / 72°F11°C / 51°F16°C / 62°F95 hours3.60 mm / 0.14 In1 days1015 mb / 30 In
201121°C / 70°F10°C / 50°F15°C / 59°F61 hours13.43 mm / 0.53 In3 days1014 mb / 30 In
201220°C / 68°F8°C / 47°F13°C / 56°F93 hours5.20 mm / 0.20 In2 days1015 mb / 30 In
201320°C / 69°F10°C / 51°F15°C / 59°F63 hours59.27 mm / 2.33 In8 days1015 mb / 30 In
201421°C / 69°F9°C / 48°F14°C / 57°F72 hours12.33 mm / 0.49 In5 days1014 mb / 30 In
201523°C / 74°F12°C / 53°F17°C / 62°F77 hours25.49 mm / 1.00 In5 days1015 mb / 30 In
201625°C / 77°F11°C / 52°F17°C / 63°F108 hours4.30 mm / 0.17 In0 days1016 mb / 30 In
201725°C / 76°F11°C / 52°F17°C / 63°F84 hours5.90 mm / 0.23 In1 days1015 mb / 30 In
201825°C / 77°F12°C / 54°F18°C / 64°F91 hours16.81 mm / 0.66 In2 days1015 mb / 30 In
201921°C / 69°F11°C / 51°F15°C / 59°F65 hours38.78 mm / 1.53 In7 days1016 mb / 30 In
202024°C / 75°F11°C / 52°F17°C / 63°F97 hours43.75 mm / 1.72 In3 days1015 mb / 30 In
202126°C / 79°F13°C / 56°F20°C / 67°F102 hours3.00 mm / 0.12 In1 days1012 mb / 30 In
202222°C / 72°F9°C / 48°F15°C / 59°F89 hours16.10 mm / 0.63 In3 days1014 mb / 30 In
202328°C / 82°F12°C / 53°F19°C / 66°F93 hours0.20 mm / 0.01 In0 days1014 mb / 30 In
Punjab

 

Cities Near Lahore

LahoreKahna NauSharqpur
RaiwindRaja JangShekhupura
NarangRaja SansiKot Radha Kishan
WarburtonKamokeKasur
Khem KaranJandiala SherkhanAmritsar
AjnalaMuridkeEminabad
Tarn TaranBaddomalhiPatti
MajithaNankana SahibFatehgarh Churian
GujranwalaRam DasChuhar Kana
ChunianFirozpurKhangah Dogran