Home | Local Time: 10:19 am

Harbin January Weather Averages

January Weather Averages for Harbin

High Temp-14°C7°F
Low Temp-23°C-9°F
Avg Temp-19°C-1°F
Sunshine Hours41 hours 
Rainfall0.89 mm0.03 In
Rain days2 days 
Pressure1026 mb31 In

 

Harbin January Averages Year by Year

YearHigh TempLow TempAvg TempSunshine HoursRainfallRain daysPressure
2009-11°C / 13°F-19°C / -2°F-15°C / 5°F44 hours1.70 mm / 0.07 In6 days1025 mb / 31 In
2010-13°C / 8°F-22°C / -8°F-18°C / 0°F10 hours0.50 mm / 0.02 In1 days1024 mb / 31 In
2011-18°C / -1°F-25°C / -14°F-22°C / -8°F5 hours0.20 mm / 0.01 In2 days1028 mb / 31 In
2012-15°C / 6°F-22°C / -7°F-18°C / -1°F58 hours0.00 mm / 0.00 In0 days1029 mb / 31 In
2013-18°C / -1°F-27°C / -17°F-23°C / -9°F11 hours0.30 mm / 0.01 In0 days1028 mb / 31 In
2014-15°C / 5°F-26°C / -15°F-20°C / -5°F35 hours0.30 mm / 0.01 In2 days1025 mb / 31 In
2015-12°C / 10°F-21°C / -7°F-17°C / 1°F60 hours0.30 mm / 0.01 In2 days1027 mb / 31 In
2016-17°C / 1°F-26°C / -15°F-22°C / -7°F50 hours0.30 mm / 0.01 In1 days1028 mb / 31 In
2017-13°C / 9°F-22°C / -7°F-18°C / 0°F20 hours0.50 mm / 0.02 In2 days1026 mb / 31 In
2018-15°C / 5°F-24°C / -12°F-20°C / -4°F55 hours3.10 mm / 0.12 In5 days1025 mb / 31 In
2019-9°C / 16°F-16°C / 4°F-12°C / 10°F87 hours0.60 mm / 0.02 In0 days1025 mb / 31 In
2020-10°C / 14°F-20°C / -4°F-16°C / 4°F30 hours0.80 mm / 0.03 In2 days1028 mb / 31 In
2021-14°C / 6°F-25°C / -12°F-20°C / -3°F50 hours2.30 mm / 0.09 In2 days1025 mb / 31 In
2022-12°C / 10°F-22°C / -8°F-18°C / 0°F40 hours1.20 mm / 0.05 In3 days1028 mb / 31 In
2023-13°C / 9°F-24°C / -10°F-19°C / -1°F63 hours1.20 mm / 0.05 In4 days1027 mb / 31 In
Heilongjiang

 

Cities Near Harbin

HarbinHulanAcheng
ShuangchengBinzhouLanxi
ZhaodongBayanSuihua
WuchangZhaozhouYushu
QinggangShangzhiWangkui
ZhaoyuanShanhetunAnda
QinganLongfengDehui
ShulanFuyuHonggang
JishuQianguoWeihe
SuilengMingshuiRanghulu