Home | Local Time: 6:06 am

Lahore June Weather Averages

June Weather Averages for Lahore

High Temp42°C107°F
Low Temp30°C87°F
Avg Temp36°C97°F
Sunshine Hours100 hours 
Rainfall22.79 mm0.90 In
Rain days6 days 
Pressure997 mb30 In

 

Lahore June Averages Year by Year

YearHigh TempLow TempAvg TempSunshine HoursRainfallRain daysPressure
200943°C / 110°F29°C / 85°F37°C / 98°F115 hours1.00 mm / 0.04 In1 days997 mb / 30 In
201042°C / 108°F29°C / 85°F36°C / 97°F112 hours8.20 mm / 0.32 In6 days998 mb / 30 In
201141°C / 105°F30°C / 86°F35°C / 96°F94 hours45.91 mm / 1.81 In11 days996 mb / 30 In
201243°C / 110°F31°C / 88°F37°C / 99°F113 hours6.50 mm / 0.26 In4 days995 mb / 30 In
201341°C / 106°F31°C / 87°F36°C / 97°F95 hours49.70 mm / 1.96 In7 days996 mb / 30 In
201443°C / 110°F32°C / 89°F38°C / 100°F110 hours17.54 mm / 0.69 In6 days996 mb / 30 In
201540°C / 103°F30°C / 86°F35°C / 95°F97 hours19.70 mm / 0.78 In9 days999 mb / 30 In
201642°C / 108°F32°C / 89°F37°C / 98°F97 hours21.22 mm / 0.84 In7 days999 mb / 30 In
201740°C / 104°F30°C / 86°F35°C / 95°F91 hours37.51 mm / 1.48 In8 days999 mb / 30 In
201841°C / 106°F32°C / 89°F36°C / 98°F92 hours56.43 mm / 2.22 In11 days996 mb / 30 In
201943°C / 109°F31°C / 88°F37°C / 99°F106 hours4.90 mm / 0.19 In2 days998 mb / 30 In
202041°C / 106°F31°C / 88°F36°C / 97°F92 hours5.40 mm / 0.21 In2 days997 mb / 30 In
202141°C / 106°F30°C / 87°F36°C / 96°F90 hours14.91 mm / 0.59 In6 days997 mb / 30 In
202242°C / 108°F29°C / 85°F36°C / 97°F95 hours30.10 mm / 1.19 In7 days997 mb / 30 In
Punjab

 

Cities Near Lahore

LahoreKahna NauSharqpur
RaiwindRaja JangShekhupura
NarangRaja SansiKot Radha Kishan
WarburtonKamokeKasur
Khem KaranJandiala SherkhanAmritsar
AjnalaMuridkeEminabad
Tarn TaranBaddomalhiPatti
MajithaNankana SahibFatehgarh Churian
GujranwalaRam DasChuhar Kana
ChunianFirozpurKhangah Dogran